ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Introduction

The Transactions of Nonferrous Metals Society of China, founded in 1991, superintended by the China Association for Science and Technology, and sponsored by The Nonferrous Metals Society of China, is now published monthly; it mainly contains reports of original research which reflect progress in the field of nonferrous metals science and technology, including mineral processing, extraction metallurgy,with the emphasis on materials science and engineering.

Recent Research Most Viewed

1
Recent progress in Mg-Li matrix composites
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
2
Distribution and evolution of aging precipitates in Al-Cu-Li alloy with high Li concentration
Jin-feng LI, Jia-lei HUANG, Dan-yang LIU, Yong-lai CHEN, Xu-hu ZHANG, Peng-cheng MA
3
Experimental determination of 800 °C isothermal section in Al-Zn-Zr ternary system
Yong-xiong LIU, Fu-cheng YIN, Zhi LI, Xue-mei OUYANG, Liang-ping CHEN
4
Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China
Yan-hong ZOU, Yao LIU, Yong PAN, Kuan-da YANG, Ta-gen DAI, Xian-cheng MAO, Jian-qing LAI, Hai-long TIAN
5
Mechanism and application on sulphidizing flotation of copper oxide with combined collectors
Wan-zhong YIN, Qian-yu SUN , Dong LI, Yuan TANG, Ya-feng FU, Jin YAO
6
Reaction behavior of kaolinite with ferric oxide during reduction roasting
Xiao-bin LI, Hong-yang WANG, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG, Yi-lin WANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)