Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Microstructure and mechanical properties of TIG/A-TIG welded AZ61/ZK60 magnesium alloy joints
Bo QIN, Fu-cheng YIN, Cheng-zong ZENG, Jia-cheng XIE, Jun SHEN
2
Microstructures and mechanical properties of Ni-coated SiC particles reinforced AZ61 alloy composites
Su-qing GUO, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Zhi-yong CAI, Cui-ge DONG
3
Online evaluation of electroless deposition rate by electrochemical noise method
Z. RAJABALIZADEH, D. SEIFZADEH, A. HABIBI-YANGJEH
4
Microstructure, mechanical and corrosion properties of magnesium alloy bone plate treated by high-energy shot peening
Shu-xu WU, Shou-ren WANG, Gao-qi WANG, Xiu-chun YU, Wen-tao LIU, Zheng-qi CHANG, Dao-shengWEN
5
Dynamic recrystallization and mechanical properties of high-strain-rate hot rolled Mg-5Zn alloys with addition of Ca and Sr
Tian DING, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Wei-jun XIA, Bin SU, Zong-lin YU
6
Effect of deep surface rolling on microstructure and properties of AZ91 magnesium alloy
Xian LUO, Qi-yang TAN, Ning MO, Yu YIN, Yan-qing YANG, Wyman ZHUANG, Ming-xing ZHANG
7
Influence of Sn addition on microstructure and corrosion resistance of AS21 magnesium alloy
Huseyin ZENGIN, Yunus TUREN, Hayrettin AHLATCI, Yavuz SUN, Abdullah Cahit KARAO?LANLI
8
Interfacial microstructure and mechanical behavior of Mg/Cu bimetal composites fabricated by compound casting process
De-xing XU, Chang-lin YANG, Kang-ning ZHAO, Hong-xiang LI, Ji-shan ZHANG
9
Crashworthiness of extruded magnesium thin-walled square tubes
Zhi-gang LI, Hai-feng YANG, Zhao-sheng ZHANG, Ye SUN, Zhi-tong HAN, Ji-fei WEI
10
Synthesis and in-vitro characterization of biodegradable porous magnesium-based scaffolds containing silver for bone tissue engineering
Hamid Reza BAKHSHESHI-RAD, Ehsan DAYAGHI, Ahmad Fauzi ISMAIL, Madzlan AZIZ, Ali AKHAVAN-FARID, Xiongbiao CHEN
11
Microstructure, texture and mechanical properties of Mg-8Gd-4Y-1Nd-0.5Zr alloy prepared by pre-deformation annealing, hot compression and ageing
Yi-ping WU, Han-qing XIONG, Yu-zhen JIA, Shao-hui XIE, Guo-feng LI
12
A forming load analysis for extrusion process of AZ31 magnesium
?nder AYER
13
Effect of pulsed current on AZ31B magnesium sheets during annealing
Kai LIU, Xiang-huai DONG, Wen SHI
14
Microstructure and mechanical properties of as-cast and extruded biomedical Mg-Zn-Y-Zr-Ca alloy at different temperatures
Qing-gong JIA, Wen-xin ZHANG, Yi SUN, Chun-xiang XU, Jin-shan ZHANG, Jun KUAN
15
Density of magnesium and magnesium–lithium alloys in solid and liquid states
R. N. ABDULLAEV, R. A. KHAIRULIN, Yu. M. KOZLOVSKII, A. Sh. AGAZHANOV, S. V. STANKUS
16
Effect of large strain cross rolling on microstructure and properties of Al-Li alloy plates with high magnesium content
Cai-he FAN, Dong-sheng ZHENG, Xi-hong CHEN, Jian-jun YANG, Yong LIU, Hui-zhong LI
17
Pretreatment-free Ni-P plating on magnesium alloy at low temperatures
P. SHOGHI, D. SEIFZADEH, M. GHOLIZADEH-GHESHLAGHI, A. HABIBI-YANGJEH
18
Enhanced strengthening by two-step progressive solution and aging treatment in AM50-4%(Zn,Y) magnesium alloy
Shuai DAI, Feng WANG, De-zhi MA, Zhi WANG, Zheng LIU, Ping-li MAO
19
Stepwise recovery of magnesium from low-grade ludwigite ore based on innovative and clean technological route
Xiao-jiao FU, Man-sheng CHU, Li-hua GAO, Zheng-gen LIU
20
Thermodynamic analysis on reaction behaviors of silicates in (NH4)2WO4-(NH4)2CO3-NH3-H2O system
Xiao-bin LI, Lei-ting SHEN, Xiao-yi TONG, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG
561条记录   当前第1/29页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号